Sunday Times Books LIVE Community Sign up

Login to Sunday Times Books LIVE

Forgotten password?

Forgotten your password?

Enter your username or email address and we'll send you reset instructions

Sunday Times Books LIVE

LAPA Uitgewers

@ Sunday Times Books LIVE

Hans du Plessis ondersoek Voortrekkergeskiedenis vir die skryf van Die pad na Skuilhoek

Die pad na SkuilhoekIn Hans du Plessis se nuwe historiese roman, Die pad na Skuilhoek, speel ‘n verhaal van jong liefde teen die geskiedenis van die Voortrekkers in Suid-Afrika af. Du Plessis het spesifiek die geskiedenis van die Voortrekkerleier Andries Hendrik Potgieter se trekgeselskap tussen Mei en Desember 1836 by die roman betrek. Hy verwys na die Liebenbergmoord, die Vaalrivierslag en die slag van Vegkop.

Die bronne oor hierdie tydperk het egter ‘n uitdaging gebied, want dit is volgens Du Plessis “lank na die gebeure self gedokumenteeer en die optekening vorm in ’n groot mate deel van die vestiging van Afrikanernasionalisme”. Du Plessis skryf in ‘n artikel vir LitNet Akademies oor “Die romansier en die verlede: die skrywer se hantering van historiese materiaal in die skep van die historiese roman Die pad na Skuilhoek“:

Hierdie artikel bevat teoretiese aantekeninge oor die skryfpraktyk tydens die skep van my historiese roman Die pad na Skuilhoek (2011). Dit is daarom hoofsaaklik ’n gesprek in die skryfkuns as vakdissipline binne die raamwerk van praktykgebaseerde navorsing. Die historieseroman-skrywer moet die aard van die beskikbare dokumentasie ondersoek, al is dit net om die tyd, ruimte, karakters en gebeure in die roman te kan rekonstrueer. Hierdie artikel ondersoek die betroubaarheid van inligting oor ’n bepaalde stuk Suid-Afrikaanse geskiedenis waaroor dié betrokke roman handel. Die inligting waarom dit in hierdie artikel gaan, is te vinde in bepaalde dokumentasie oor die geskiedenis van die eerste gedeelte van die Voortrekkerleier Andries Hendrik Potgieter se trekgeselskap tussen Mei en Desember 1836 weerskante van die Vaalrivier in die omgewing van die huidige Parys. Aangesien die inligting relatief beperk is en aanvanklik deur die oë van Afrikanernasionalisme opgeteken is, is dit belangrik dat die romansier die aard van die inligting toets voordat dit gefiksionaliseer word. Dit gaan in hierdie artikel om die gebeure rondom die Liebenbergmoord, die Vaalrivierslag, beide in Augustus, en die slag van Vegkop in Oktober 1836, soos wat dit gedokumenteer is in G.S. Preller se Voortrekkermense, J.G.S. Bronkhorst se verslag en die Joernaal van Sarel Cilliers. Hierdie geskiedenis word egter byna sonder uitsondering lank ná die gebeure self gedokumenteer en die optekening vorm in ’n groot mate deel van die vestiging van Afrikanernasionalisme. Om feit en fiksie in die dokumentasie uitmekaar te hou, is moeilik genoeg. Die vraag is egter of die skrywer van ’n historiese roman oor hierdie gebeure die dokumentasie net so as betroubaar kan aanvaar. Die antwoord hierop is nee, want daar is reeds sprake van ’n groot mate van rekonstruksie waarvan die fiksieskrywer bewus moet wees.

Boekbesonderhede

 

Please register or log in to comment